سخنان بزرگان
خداوند آن كار خوب را دوست دارد كه با شتاب صورت گيرد.
پيامبر اکرم (ص)
براى اداره كردن خويش از سرت استفاده كن، براى اداره كردن ديگران از قلبت.

 دالايي لاما

اشعار مولوي:
 
الف )- دور انديشي
ز ابتداي کار آخر را ببين                                         تا نباشي تو پشيمان يوم دين
ب)- اخلاص
 مخلصان باشند دائم درخطر                                   امتحان ها هست در راه اي پسر
 ج) - صبر
صد هزاران کيميا حق آفريد                                     کيميايي همچون صبر آدم نديد
د) -  اميدواري
 آمد از حضرت نداي کاي پروردگار                             اي بهر رنجي بما اميدوار
 
 
 
راهي که دانش جلوي پاي بشر مي گذارد بسيار پر پيچ و پر خطر است ولي در نهايت به سعادت مي رسد .
دانو نزيو
 
 
بار پروردگارا؛ دل مرا روشن و تابناك،  قدم هاي مرا ثابت و استوار گردان و گردن مرا كشيده و راست ديدگان مرا بينا و پر نور و بدن مرا سالم و قوي نگاهدار تا اين همه را در راه كمك به خلق و بهبود جامعه اي كه در ميان آن زندگي مي كنم بكار ببرم .
 
از سخنان گوهر بار مولاي متقيان علي (ع)
 
 
امام علي (ع): مشورت کردن چشمه هدايت است و هر کس به نظر خودش بسنده کند به خطر افتاده است
 
بهترين مردم کسي است که مردم او بهره مند گردند .
حضرت محمد (ص)
 
 جملات برگزيده مديريتي

 مشورت

 
 
مشورت ادراك و هوشياري دهد
عقلها مر عقل را ياري دهد
 
زان كه با عقلي چو عقلي جفت شد
مانع بد فعلي و بد گفت شد
 
عقل با عقل دگر دو تا شود
نور افزون گشت ره پيدا شود
 
 
مولوي
 
دانش ريشه ي تمام فضايل است
امام علي  (ع )
 
 

 

 
 

پيامبر اکرم ( ص ) :
 
خداوند آن کار خوب را دوست دارد که باشتاب صورت گيرد .
 
شعري درباره امام رضا عليه السلام (لطفاً ‌اينجا را كليك كنيد)
 
مسئله مهم در علم دستيابي به حقايق جديد نيست ،دستيابي به شيوه هاي نوين تفکر در باره آنهاست.
 
الوين تافلر
 
آموزش و پرورش ،اگر به حد كمال فراهم شود ، نهاد انسان را سامان مي دهد .
 
( افلاطون )
 
 
پژوهش
كاري كه يك نظريه بايد آسان كند ، اين است كه به مردم كمك كند امور درستي را كه  در مورد خودشان وجود دارد ، براي خود كشف كنند.
 
(آبراهام مازلو )
 
 
تجربه
هنگامي كه زندگي تان به خودي خود در روند نوآوري مي افتد ، دريچه ي تجربه هاي ديگرگوني به رويتان باز مي شود و جوهر زندگي را در برابر خويش مي بينيد .
 
( رابرت فريتز )
 
 
تصميم
ارزش ها ، نيروهايي هستند كه در پيش روي ما قرار دارند و مارا به گرفتن تصميم هايي وامي دارند كه جهت و هدف نهايي زندگي ما را روشن مي سازد .
( آنتوني رابينز )
 
فرهنگ و تمدن
بهترين نشانه ي تمدن ، وجود انسان بزرگوار و نيك است كه خود خواه نباشد با ديگران براي خوشبختي همه كار كند .
( جواهر لعل نهرو )
 
كسي كه زبانش را حفظ كند خدا عيب او را مي پوشاند. (امام علي «ع»)
قيمت و ارزش هر كس به اندازه كاري است كه به خوبي مي تواند انجام دهد. (امام علي «ع»)


بالاترين ارزش براي انسان اينست كه راهي به شناخت خويش پيدا كند. (امام علي «ع»)


زينت انسان در سه چيز است ؛ علم، محبت، آزادي. (افلاطون)


بكوش در آباداني دنياي خود چنان چه مي خواهي دائم در آن زندگي كني. (امام علي «ع»)نشانه و مشخصه عاقل ترين مردم، خوش اخلاق ترين آنهاست. (امام صادق«ع»)در عالم دو چيز از همه زيباتر است : آسماني پرستاره و وجداني آسوده. (كانت)


پيروزي، به دور انديشي و محكم كاري است. (امام علي «ع»)


كسي كه پرده از روي اسرار ديگران برداشت، رازهاي پنهانش آشكار شود. (امام صادق «ع»)


هر كه گره از كار مسلماني بگشايد خداوند در دنيا و آخرت گره از كارش خواهد گشود. (امام حسين «ع»)


كسي كه به اندازه يك دانه خردل نخوت در دل داشته باشد وارد بهشت نمي شود. (پيامبر «ص»)


كسي كه شهامت قبول خطر نداشته باشد در زندگي به مقصود نخواهد رسيد. (محمدعلي كلي)جامعه فرزانگي و سعادت مي يابد كه خو اندن، كار روزانه اش مي باشد. (سقراط)
دانستن كافي نيست، بايد به دانسته خود عمل كنيد. (ناپلئون هيل)
 


هر اقدامي اگر بزرگ باشد، ابتدا محال به نظر مي رسد. (كارلايل)
 
 


آدمي ساخته افكار خويش است، فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است. (موريس مترلينگ)
 
 


به توانائي خود ايمان داشتن نيمي از كاميابي است. (روسو)
اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت. (موريس مترلينگ)
 
 


فضائي بين پندار و عمل وجود دارد كه با پشتكار پيموده مي شود. (جبران خليل جبران)
 
 


اين كه چقدر زمان داري مهم نيست چگونه مي گذراني مهم است. (لينكلن)همانا زندگي چيزي جز عقيده و جهاد نيست. (امام حسين «ع»)
اگر مي خواهي در برابر قاضي نايستي، قانونمند زندگي كن. (ولتر)
 
 


شاخ پربار سر بر زمين مي نهد و عظمت آن هم چنان در فروتني او جلوه گر است. (گاندي)
سرچشمه همه فسادها بيكاري است، شيطان براي دست هاي بيكار، كار تهيه مي كند. (پاسكال
كار و كوشش ما را از سه عيب دور مي دارد، افسردگي، دزدي و نيازمندي. (ولتر
 
 

 
فرمان ايزد به جهانداران داد و دهش است . فردوسي خردمند
 
 
کسي که به آباداني مي کوشد جهان از او به نيکي ياد مي کند . فردوسي خردمند
 
 
دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشي . فردوسي خردمند
 
 
خرد برترين هديه الهي است . فردوسي خردمند
 
 
پيروزي آن نيست که هرگز زمين نخوري، آنست که بعد از هر زمين خوردني برخيزي. مهاتما گاندي
 
 
کنفوسيوس : از اينکه تو را نمي شناسند غم مخور . به اين بينديش که چرا تو مردم را نمي شناسي
 
 
کنفوسيوس : در اين غم نباشيد که چرا بفلان مقام نرسيده ايد . در اين فکر باشيد که آيا لياقت آن مقام را داريد .